O ZWIĄZKU


Sektor biotechnologiczny przez ostatnie lata rozrósł się i potrzeba podmiotu reprezentującego branżę jest już oczywista. Związek pracodawców pozwoli na skuteczną walkę o regulacje sprzyjające rozwojowi branży, ale także na przyciąganie projektów celowych dla sektora.

Do związku mogą przystąpić osoby prawne, w tym działające w ramach międzynarodowych struktur korporacyjnych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, będące pracodawcami, w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców, prowadzące prace analityczne, badawczo-rozwojowe lub działalność produkcyjną w obszarze biotechnologii, bądź będące inwestorami w takich podmiotach.

Aby przystąpić do związku, niezbędne jest wypełnienie deklaracji członkowskiej przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz przesłanie jej na adres związku: zwiazek@bioforum.pl

Związek działa na podstawie Statutu.

Pełna nazwa: ZWIĄZEK FIRM BIOTECHNOLOGICZNYCH BIOFORUM
Forma prawna: związek pracodawców
KRS: 0000882629
NIP: 7011020205
REGON: 388187704
Data rejestracji: 10 lutego 2021 r.
Adres siedziby: ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, Polska
Numer rachunku w banku BNP Paribas: 26 1600 1462 1850 9477 5000 0001

Cele


- Reprezentacja środowiska biotechnologicznego.

- Identyfikacja i prowadzenie działań służących rozwojowi innowacyjnego przemysłu biotechnologicznego w Polsce.

- Uczestniczenie w dialogu w zakresie kształtowania przepisów prawa i kierunków polityki państwa dotyczącej funkcjonowania innowacyjnego przemysłu biotechnologicznego.

- Budowanie świadomości i wiedzy członków parlamentu, rządu, samorządów oraz przedstawicieli innych organów władzy publicznej na temat roli i znaczenia innowacyjnego przemysłu biotechnologicznego oraz w Polsce.

- Wspieranie członków Związku w procesie rejestracji, produkcji produktów biotechnologicznych w Unii Europejskiej.

- Rozwijanie stałych kontaktów i wymiany informacji między członkami Związku.

Świadczenia

CzłonkowieMabion

NanoGroupn

Blirt Biolab Innovative Research Technologies

WPD Pharmaceuticals

Celon Pharma

Biotts

Skotan

Bio-Gen

FamiCordTX

SyVento

Crido

Personather

BoostHigh

KAWA.SKA

Cellivia

Agraplant

Biostra sp. z o.o.

Foodtech.ac

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Uniwersytet Jagielloński

Baker McKenzie


BRILLaw

8Business

Forum Prawo dla Rozwoju


Aby przystąpić do związku, niezbędne jest wypełnienie deklaracji członkowskiej przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz przesłanie jej na adres związku: zwiazek@bioforum.pl

Baza wiedzy


Mapa polskiej biotechnologii
Kapitalizacja spółek biotechnologicznych na GPW
Agrobiotechnologia. Globalna przewaga Polski w rolnictwie?
Panorama rynku biotechnologicznego w Unii Europejskiej
The biotechnology sector in Poland

KONTAKT